DẠY TIẾNG ANH LỚP 1 – LỚP 5 – Chia sẻ của PLM

Đây là rút kinh nghiệm 6 tháng dạy Anh văn trong sự tranh thủ của mình (vào lớp vì chưa tìm được giáo viên và mình vẫn phải tiếp tục các công việc mình đang làm, không được toàn tâm toàn ý chỉ dạy Anh văn). Cần nói qua hoàn cảnh để mọi người hiểu …

DẠY TIẾNG ANH LỚP 1 – LỚP 5 – Chia sẻ của PLM Read More »