Steiner – Trường là tâm của cộng đồng cũng như con là tim của cha mẹ

🙂 Có thể là câu tựa đề “hơi quá”, nhưng tạm thời mình đang nghĩ như vậy. Sẽ để đó cho đến khi mình tìm được từ nào hay hơn! Nếu các bạn để ý, sẽ thấy có một “làn sóng di cư sang Quận 2″, như một bạn đã nói đùa như thế. Và …

Steiner – Trường là tâm của cộng đồng cũng như con là tim của cha mẹ Read More »