Nhím của đầu tháng 05. 2016

Ừm, ảnh mới tạo facebook, và mM đang suy nghĩ nên add ảnh vào friendlist không 😛? Tình hình là từ nay phải kiềm bớt việc khoe ảnh trên FB của mình sao ta?! Đau khổ! Thôi cứ tranh thủ khoe cái đã. Sáng nay mM nhận được thư cô giáo ở trường Kumon, trong …

Nhím của đầu tháng 05. 2016 Read More »