Thiền trăng rằm tháng 2 – 12.03.2017 – Cảm nhận cây lửa

Buổi thiền với Hương Class Vào thiền, tôi thấy lửa. Lửa bốc cao từ dưới đất lên, lửa tỏa mạnh từ trên trời xuống. Với lốc xoáy đó, tôi đi vào một không gian … tối đen, tịch mịch. Đó như là một cái sân khấu đen thẫm vĩ đại ở giữa một khoảng không …

Thiền trăng rằm tháng 2 – 12.03.2017 – Cảm nhận cây lửa Read More »