Steiner – Sự phát triển của trẻ 0 – 3 tuổi

Notes từ hội thảo của cô Shirley Chúng ta có thể nhìn sự phát triển của trẻ theo 4 cách sau đây: – Incarnation (hiện thân), hiểu nôm na như cách trẻ tạo nên hình hài này trên Trái Đất này. Khi trẻ sinh ra, có nguồn lực từ vũ trụ xuống với trẻ (cosmic …

Steiner – Sự phát triển của trẻ 0 – 3 tuổi Read More »