2022.07. 18 -31 Lá Library – Xây dựng tự nhiên

T2, 18.7.2022 Đến Lá từ Hà Nội đi Ninh Bình, đến Lá Library. Ấn tượng ban đầu thật thanh bình, xanh tươi, đẹp đẽ. Được dẫn đi thăm vườn, khu đất rộng 1.5ha. Được giới thiệu vườn thuận tự nhiên, có bẫy để thu nước, có bẫy gió để tránh gió bão làm đổ cây …

2022.07. 18 -31 Lá Library – Xây dựng tự nhiên Read More »