TỪ CHƠI ĐÙA ĐẾN TƯ DUY

Nhà trẻ Waldorf chú trọng đến việc chơi đùa theo hướng dẫn và không chú trọng đến những hoạt động trí tuệ, việc này thường dẫn đến sự hiểu lầm là trẻ con không “học hành” gì cả. Bài này sẽ khám phá mối quan hệ tương hỗ sâu sắc của việc chơi ở nhà …

TỪ CHƠI ĐÙA ĐẾN TƯ DUY Read More »